MEDDELANDE FRÅN KUBA AMBASSADÖREN I LÄPPEN FÖR FRED

Nej till vapen! Fred är arvet som vi måste lämna våra barn! Vi ansluter oss till budskapet om Race for Peace.

I en värld som den vi lever i idag, där det handlar om att påtvinga flertalet länder ett fåtals vilja, och det militärindustriella komplexet göder sina fickor på bekostnad av folkens lidande, är det alltmer nödvändigt för att försvara freden.

Det är därför Race for Peace har allt större betydelse. Det är ett sätt att lära våra barn att det finns krig som dödar utan bomber; att det finns sanktioner som orsakar lidande för folken och är orättvisa och folkmordshandlingar; att dubbelmoral inte är giltig för att skilja mellan "bra och dålig terrorism"; att vi alla har rätt att leva och samexistera i en värld där respekt för andra måste vara lagen.

Under många år har Race for Peace ställt sig bakom de rättvisa orsakerna för olika folk, och i synnerhet de palestinska och kubanska folken.

Kuba kommer alltid att vara tacksam för den solidaritet det har fått, för stödet från vänner och kamrater i Sverige. Hans vänskapsband med ProletarenFF har bestått genom tiden, liksom

Categoría
Eventos
Solidaridad
RSS Minrex