Statement of the Azerbaijan Friendship Association with Cuba condemning the U.S. blockade against Cuba

Cuba Azerbaiyán

The Azerbaijan Friendship Association with Cuba resolutely reiterates its solidarity with Cuba's fight to eliminate the criminal economic and financial blockade of the United States.

The actions of the United States to intensify the economic, commercial and financial blockade against Cuba under the Helms-Burton Act are a new step in its aggressive policy towards the Island.

The Helms-Burton Act, which codifies the economic, commercial and financial blockade that the United States imposed almost six decades ago, is aimed at strengthening the siege at the international level and establishing a plan for transition and interference.

This blockade is an unacceptable demonstration of disrespect for the human rights of a sovereign people who have set an example to the world of what can be done in the social sphere and in internationalist solidarity.

It is unacceptable that today the blockade is increasing, hindering and harming the economic development of a country, trying to crush an entire nation.

The Azerbaijan Friendship Association with Cuba reiterates its support for Cuba against the blockade and in defense of its national sovereignty and condemns the blockade that contravenes the fundamental principles of the UN Charter.

Arif Huseynov

President of the Azerbaijan Friendship Association with Cuba

People's Artistprofessor

Şimali Amerikanın Kubaya tətbiq etdiyi blokadaya qarşı Azərbaycan-Kuba Dostluq Cəmiyyətinin bəyanatı

Azərbaycan-Kuba Dostluq Cəmiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi və maliyyə blokadasını aradan qaldırmaq üçün Kubanın apardığı mübarizədə onunla həmrəy olduğunu bir daha ifadə edir.

Helms-Burton qanununu əsas götürərək Kubaya qarşı tətbiq etdiyi iqtisadi, ticari və maliyyə sanksiyalarını daha da sərtləşdirmək üçün Amerka Birləşmiş Ştatlarının atdığı addımlar adaya qarşı aqresiv siyasətinin yeni bir mərhələsidir.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının altmış il bundan öncə tətbiq etdiyi iqtisadi, ticari və maliyyə sanksiyalarını şifrələməyə xidmət göstərən Helms-Burton qanunu mühasirəni beynəlxalq səviyyədə sərtləşdirmək, habelə keçid və müdaxilə planlarının əsasını qoymağa istiqamətlənmişdir.

Bu blokada sosial və beynəlxalq həmrəylik sahəsində bütün dünyada nümunə kimi çıxış edən suveren bir xalqın insan hüquqlarının pozulmasının qəbuledilməz bir göstəricisidir.

Bir ölkənin iqtisadi inkişafına mane olaraq, ona xələl gətirərək, bütün bir xalqı tabe etməyə çalışaraq bu blokadanı hal-hazırda daha da sərtləşdirmək qəbul edilməzdir.

Azərbaycan-Kuba Dostluq Cəmiyyəti blokadaya qarşı və milli suverenliyin müdafiəsində Kubaya olan dəstəyini bir daha izhar edir və BMT-nin nizamnaməsinin əsas prinsiplərinə əks olan bu blokadanı sərt şəkildə pisləyir.

Arif Huseynov

Azərbaycan-Kuba Dostluq Cəmiyyətinin sədri,

xalq rəssamı, professor

Categoría
Bloqueo
Eventos
Relaciones Bilaterales
Solidaridad
RSS Minrex