Articles

Svensk-kubanska föreningens deklaration till stöd för Kuba och mot terrorism

Svenska: 

Svensk-Kubanska Föreningen fördömer terroristattacken mot Kubas ambassad i Washington. Än en gång har USA inte skyddat en utländsk ambassad, ett allvarligt brott mot internationell rätt och fördrag. 

Denna gång skedde attacken med molotovcocktails. För några år sedan attackerades ambassaden med automatgevär. 

Straffriheten uppmuntrar extremistgrupper att begå denna typ av övergrepp mot kubanska intressen. En annan bidragande orsak är den ständiga mediekampanjen mot Kuba. 

Cuban president will be spokesperson for the countries of the South at the annual meeting of the United Nations

New York, September 17, 2023. The President of the Republic of Cuba and President of the Group of 77 and China, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, heads the Cuban delegation to the high-level segment of the 78th regular session of the Assembly General of the United Nations.

On this occasion, the participation of the Cuban leader in the New York meeting will have a special significance, due to the responsibility that comes with representing the interests, aspirations and legitimate claims of the 134 countries of the South grouped in the G77.

MEDDELANDE FRÅN KUBA AMBASSADÖREN I LÄPPEN FÖR FRED

Nej till vapen! Fred är arvet som vi måste lämna våra barn! Vi ansluter oss till budskapet om Race for Peace.

I en värld som den vi lever i idag, där det handlar om att påtvinga flertalet länder ett fåtals vilja, och det militärindustriella komplexet göder sina fickor på bekostnad av folkens lidande, är det alltmer nödvändigt för att försvara freden.

Pages