Articles

Meeting of the Cuban Ambassador with the President of the Swedish Peace Council

Stockholm, April 1 - A cordial meeting took place at the Cuban Embassy in Stockholm, between the President of the Swedish Peace Council, Hans Örns, and the Cuban Ambassador, Alba Soto Pimentel.

The exchange was conducive to addressing Cuba's work in favor of Peace, and the upcoming celebration of the International Seminar for Peace and the Abolition of all Foreign Military Bases, which will take place in Cuba next May, organized by the Cuban Institute of Friendship with the Peoples (ICAP) in conjunction with the World Peace Council (WPC).

The Most Reverend Martin Modéus, Archbishop of the Church of Sweden, receives the Ambassador of Cuba

Stockholm, March 28 - During the visit made by the Ambassador of Cuba, Alba Soto, to the City of Uppsala, she was received by the Most Reverend Martin Modéus, Archbishop of the Church of Sweden.

In the courtesy meeting requested by the Cuban diplomat, she offered information to the Most Reverend about current Cuban affairs and the actions taken by the Cuban State to guarantee the exercise of various religious beliefs as well as respect for the rights of those who profess them.

Reflection on recent events that occurred in Cuba

With the triumph of the Cuban Revolution in January 1959 also came the great confrontation with the United States government. Not with the American people but with the overseers of the rich of the world, because the American government is only a submissive employee of capitalist economic power.

Hälsningar från RKU till Svensk Kubansk Föreningen årsmöte

Kamrater, Kubavänner!

Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, vill tacka för er inbjudan och möjligheten att få ge denna hälsning på ert årsmöte.

De senaste åren har varit ekonomiskt och politiskt tumultartade, inte bara för Kuba och Sverige, men för hela världen. När vardagen har präglats av pandemi, ekonomisk kris och krig, så tvekar inte USA-imperialismen och dess lakejer i Nato och EU att visa sina fula trynen världen över.

Imperialismens grepp hårdnar just nu, våra politiker här i Sverige har efter en utdragen process tvingat in oss i terroralliansen Nato.

Pages