Articles

Hälsning till Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte från Kommunistiska Partiet

Kamrater, Kubavänner! Det är härligt att vara här, och jag ska börja med att tacka för inbjudan till ert årsmöte, som jag hoppas har varit produktivt och stärkande.

Den Svensk-Kubanska föreningen är ett ljus i Sveriges politiska mörker. Medans våra riksdagspartier rör sig allt längre högerut, och Svensk utrikespolitik för varje år knyts allt tätare till imperialismen, står ni fast rotade i den internationella solidariteten. Ert arbete och er känsla för syskonskapet mellan alla världens folk är en förebild för anti-imperialister över hela landet.

Declaration of the annual meeting of the Swedish-Cuban Association

We live in a time when most countries in Europe choose to subordinate themselves unconditionally in their effort to join the club of the strongest. Where we see ruling politicians abandon any semblance of autonomy and where popular opinion is above all somewhat managed, manipulated or collapsed. Existential threats should preferably be hidden in the noise of militarism and rearmament.

Hypocrisy and self-righteousness have no limits, but the price is the cynicism and hopelessness that spread throughout society.

MINREX statement

On March 18, 2024, the Chargé d'Affaires of the United States, Benjamin Ziff, was summoned to the Ministry of Foreign Affairs by Vice Minister Carlos Fernández de Cossío, who formally conveyed his firm rejection of the government's interventionist behavior and slanderous messages. American and its embassy in Cuba regarding internal affairs of the Cuban reality.

Pages