La cultura cubana nuevamente en Brasov

Estudiantes cubanos junto a la pianista rumana Oana Dinea en Brasov

En la ciudad de Brasov, antigua capital de la región de Transilvania y una de las ciudades medievales de Europa mejor conservadas, se inauguró hace unas semanas en el Centro cultural de su Universidad, una exposición de pintura y fotografía cubana titulada “6+1”. En la muestra se incluyen obras de los pintores Eduardo Abela, Juan Brower, Yari Delgado, Oscar Jacas, Sándor González, Yasbel Domínguez y de la fotógrafa Sonia Almaguer  y constituye  la primera muestra internacional que se exhibe en el centro desde su restauración. 

En la noche del 22 de febrero, una renombrada pianista rumana, Oana Dinea, ofrecía un concierto en la Sala del Centro Cultural y para sorpresa de todos incluyó en su programa obras del compositor cubano Ignacio Cervantes, sin saber que el concierto ocurría al amparo de las paredes que aun exhiben las hermosas obras de nuestros artistas.

En el público, estudiantes cubanos que realizan cursos de Doctorado en virtud de un Acuerdo firmado entre los dos países, describían la mezcla de emociones experimentadas, al escuchar "Ilusiones perdidas" del gran compositor  o la pieza "Adiós Cuba"  que cerró el concierto.  El estudiante de Doctorado de la especialidad de  Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,  Carlos Alberto García Vázquez, describía así ese momento: "Qué orgullo, tan lejos de Cuba, en una esquina de Europa, asistir a un concierto de piano donde la música de Chopin y Schubert fuera seguida, a modo de cierre, motivo de contundente y emotiva reacción del público, por la inconfundible música de nuestro Ignacio Cervantes: "Ilusiones perdidas" hoy estremeció y saco lágrimas". Y al encenderse las luces de la sala  y verse envueltos por los colores y figuras de nuestro Arte concluyó: "Hoy Cuba se sentía mucho más cerca de lo que todos pensaban". 

Sin dudas, la cultura es uno de los medios más nobles y eficaces  de lograr comprensión mutua, armonía, respeto y que contribuye a forjar fuertes lazos de amistad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura cubaneză din nou la Brașov

În orașul Brașov, fosta capitală a regiunii Transilvaniei și unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, a fost inaugurată, în urmă cu câteva săptămâni,  o expoziție de pictură și fotografie cubaneză intitulată „6+1”,   la Centrul Cultural al Universității orașului. Expoziția include lucrări ale pictorilor Eduardo Abela, Juan Brower, Yari Delgado, Oscar Jacas, Sándor González, Yasbel Domínguez și fotografei Sonia Almaguer și constituie prima expoziție internațională expusă în centru de la restaurare.

În noaptea de 22 februarie, o reputată pianistă româncă, Oana Dinea, a oferit un concert în Sala Centrului Cultural și spre surprinderea tuturor a inclus în programul său lucrări ale compozitorului cubanez Ignacio Cervantes, fără să știe că respectivul concert are loc sub protecția zidurilor care încă mai expun frumoasele lucrări ale artiștilor noștri.

În auditoriu, studenți cubanezi care urmează cursuri de doctorat în temeiul unui Acord semnat între cele două țări, au descris amestecul de emoții trăite la ascultarea „Iluziilor pierdute” a marelui compozitor sau a piesei „Adiós Cuba” care a încheiat concertul.  Doctorandul cu specializarea Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Carlos Alberto García Vázquez, a descris astfel acel moment: „Ce mândru, atât de departe de Cuba, într-un colț al Europei, să asist la un concert de pian în care a fost muzica lui Chopin și Schubert este urmată, ca închidere, motiv de reacție puternică și emoționantă a publicului, de muzica inconfundabilă a lui Ignacio Cervantes: „Iluzii pierdute” s-a cutremurat astăzi și a creat lacrimi”. Iar, când luminile din cameră au fost aprinse și au fost învăluite de culorile și figurile Artei noastre, a concluzionat: „Astăzi Cuba s-a perceput mult mai aproape decât credea toată lumea”.

Fără îndoială, cultura este unul dintre cele mai nobile și mai eficiente mijloace de a obține înțelegerea reciprocă, armonie, respect și care contribuie la crearea unor legături puternice de prietenie.

Categoría
Comunidad cubana
Eventos
Relaciones Bilaterales
RSS Minrex