Посланиците на Куба и Русия в България ратифицират императива за глобализация на сътрудничеството, солидарността и хуманизма.

Сутринта на 21 май посланик Каридад Ямира Куето Милиан прие в протоколно посещение в кубинската дипломатическа централа в София, новия посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Г-жа Елеонора Митрофонова. Преди назначението си в България, отличеният дипломат беше руски посланик в ЮНЕСКО и председател на Изпълнителния съвет на тази международна организация.

Посещението доведе до своевременен обмен, в който бяха ратифицирани отличните отношения, съществуващи между правителствата на Република Куба и Руската федерация, и историческия път на приятелство и уважение, който нашите два народа са преминали през десетилетия на борба и съпротива.

Кубинският посланик предложи на събеседника си обширна информация за ефектите от наложената от Съединените щати блокада срещу Куба, засилена в агресивния си характер и в екстратериториалните си ефекти по време на администрацията на Тръмп; политика, чието въздействие върху кубинския народ става още по-враждебно и осъдително по време на пандемията Ковид-19.

Бяха разгледани и многобройни аспекти на регионалните и международни текущи дела, включително предизвикателствата, които пандемията на коронавируса наложи на човечеството. В този контекст и двамата посланици ратифицираха официалната позиция, споделена от Куба и Русия, че е наложително глобализирането на сътрудничеството, солидарността и хуманизма.

Categoría
Bloqueo
Eventos
Relaciones Bilaterales
RSS Minrex