Protocolos sanitarios para viajar a Cuba en idioma serbio. Zdravstveni protokoli za putovanje na Kubu u fazi nove normalnosti.

Protocolos sanitarios para viajar a Cuba en idioma serbio.

Zdravstveni protokoli za putovanje na Kubu u fazi nove normalnosti.

Kontrole za ulazak na Kubu

1. Dvostruko merenje temperature na aerodromu (skenerom temperature i beskontaktnim toplomerom)

Šta se dešava ako je temperatura putnika jednaka ili veća od 38⸰C?

Putnik se odvodi u privremenu izolaciju na samom aerodromu, a kasnije u bolnički centar.

2. Predstavljanje izjave o zdravlju svakog putnika.

Popunjava se u avionu.

Zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove COVIDa-19.

3. Sprovođenje PCR testa.

Sprovodi se na svim putnicima pri njihovom dolasku, na samom aerodromu, ili na nekom drugom pristupačnom mestu.

4. Da li se priznaju rezultati PCR testa koji su putnici uradili u njihovoj zemlji, pre ulaska u avion?

Ne, obavezno je uraditi test pre ulaska na Kubu.

Međutim, kubanske vlasti, a posebno kubansko Ministarstvo turizma, snažno preporučuju putnicima da urade PCR test pre nego što napuste svoju zemlju. Ovo će doprineti smirenosti putnika kao i tome da u potpunosti mogu da uživaju u njihovom boravku na Kubi.

5. Primenljivi režim izolacije:

U ovoj fazi, kubanski zdravstveni propisi razlikuju dve kategorije ljudi s obzirom na primenljivi režim izolacije:

-Osobe koje odsedaju u hotelu ili privatnoj kući (turisti): čim je poznat rezultat testa sprovedenog na aerodromu, ako je negativan, osoba može napustiti mesto gde je smeštena i nastaviti svoj boravak.

U slučaju pozitivnog testa, osoba je primljena u izolacioni centar.

Ukoliko je simpotmatična, smeštena je u bolnički centar, kao i njegovi najbliži kontakti.

Ukoliko je asimptomatična, smeštena je u hotel-bolnicu, isto kao i sumnjivi gosti.

-Svi ostali putnici koji se svojim domovima (u slučaju rezidenata), ili koji su generalno smešteni izvan hotela ili gostinske kuće, moraju se podvrgnuti drugom PCR testu petog dana po dolasku na kubansku teritoriju. Moraju biti u izolaciji dok ne bude poznat rezultat drugog testa, odnosno, od sedam do deset dana nakon njihovog dolaska.

Kada je gotov rezultat testa?

Rezultat testa je gotov u roku od 24 do 48 sati. U ovom roku, turista treba ostati unutra i mora koristiti masku u javnim i prostorima uslužnih objekata.

Šta treba da uradi gost ako rezultat nije gotov u okviru tog vremenskog perioda?

Ukoliko se desi izuzetak i dođe do kašnjenja rezultata testa, gost može da se informiše, u zavisnosti od slučaja, kod hotelskog medicinskog tima ili kod vlasnika privatnog smeštaja koji će moći da kontaktira lekara da ga primi, putem primarnog zdravstvenog sistema.

Da li je dostupan telefonski broj za turiste da se informišu ili nazovu u hitnim slučajevima kod COVIDa -19?

Uspostavljeno je nekoliko telefonskih linija za stanovništvo:

838 33 50 i 7 834 43 41

Besplatna nacionalna linija Ministarstva za javno zdravlje: 800 72583

Pored toga, moguće je doći do informacija putem elektronske pošte: covid19@infomed.sld.cu

Šta se dešava ukoliko zemlja porekla putnika zahteva od njega negativan PCR test pre ulaska u avion za povratak kući?

Kuba će staviti na raspolaganje objekte za obavljanje PCR testa pre povratka u vašu zemlju, po ceni od oko 30 USD ili ekvivalenta u valuti MLC.

Turista treba da zatraži testiranje 72 sata ranije ili u hotelu ili u privatnom smeštaju.

O upotrebi maske:

Na Kubi je obavezna upotreba maske.

Međutim, unutar hotelskih objekata turisti će masku morati da nose samo u sledećim slučajevima:

-Tokom prvih sati i sve dok rezultat PCR testa ne bude gotov, na svim javnim mestima i uslužnim delovima hotela.

-U svim zatvorenim zajedničkim prostorijama turističkih objekata, uključujući zonu otvorenog izlaganja namirnica za usluge švedskog stola, sve vreme njihovog boravka u tim prostorijama.

-Osim toga, obavezno je nošenje maske i za vreme obilazaka u turističkim autobusima.

Koje su najvažnije mere koje su utvrđene protokolima za objekte turističkog smeštaja?

Opšte mere za turistički smeštaj su sledeće:

Osoblje se sistematski obučava o standardima i pravilnoj praksi zdravstvenog protokola i povezanim rizicima.

Radnici sa respiratornim simptomima ne mogu da uđu na radno mesto i odmah se upućuju u zdravstvene centre.

U slučaju da se simptomi pojave na radnom mestu, osoba će biti izolovana i upućena u zdravstveni centar.

Za osoblje, predviđena je obavezna upotreba maske i rukavica na mestima sa većim rizikom kontakta.

Poštuju se uobičajene higijenske norme. Povećava se učestalost pranja ruku za celokupno osoblje.

Više nego inače se povećava učestalost čišćenja površina, opreme, posuđa i polica.

Tokom boravka gostiju u hotelskim objektima 24 sata dnevno se vrši klinički i epidemiološki nadzor u prisustvu lekara, medicinskih sestara i higijensko-epidemioloških tehničara. Vrše se dnevne kontrole zdravlja i temperature za radnike i turiste.

Uspostavljen je postupak za smanjenje vremena na recepciji za check-in i check-out.

Dodatne fizičke barijere (zaštitni paravani) postavljaju se radi smanjenja protoka vazduha i direktnih kontakata u prostoru.

Na ulazu u zgradu, stavljen je na raspolaganje rezervoar tečnog alkoholnog gela za dezinfekciju.

Postavljaju se znakovi i signalizacije za saopštavanje osnovnih higijenskih normi koje gosti moraju poštovati kada koriste zajednički prostor ili određeno područje.

Časopisi, papirni materijali i drugi materijali koji mogu biti kanali prenosa bolesti se uklanjaju iz sala za čekanje.

Mere razdvajanja između ljudi se određuju vizuelno, obeležavanjem na podu ili preko vizuelnih obaveštenja u svakoj zoni čekanja (ulaz, reepcija, toaleti i zone za zabavu) kako bi se poštovala fiksirana fizička distanca od 1,5 metara udaljenosti.

Nadzire se koncentracija ljudi sa ciljem izbegavanja susreta i gužvi.

Rezervacije bi trebalo da imaju prvenstvo kad god je to moguće za usluge koje to dozvoljavaju.

Smanjuje se maksimalni broj ljudi u liftovima i pojačano je čišćenje i dezinfekcija sa 0,5% natrijum hipohloridom ili 70% alkoholom.

Zatvoreni prostori se provetravaju na svaka dva sata.

Prvenstvo se daje beskontaktnom plaćanju, posebno preko kartica.

Za ugostiteljske usluge hotela

Produžavaju se satnice kako bi se izbegle gužve.

Smanjuje se samousluživanje, prvenstvo se daje usluzi asistencije kod švedskog stola.

Reorganizovane su zone i procesi usluga kako bi se garantovala fizička distanca (1,5 metara).

Namirnice koje su izložene ili se služe su zaštićene.

Svedeno je na minimalnu meru prisustvo automata. Ako se koriste, obezbeđeno je često čišćenje dugmadi.

Površine (stolovi i stolice) se čiste i dezinfikuju nakon svake upotrebe.

Učestalije je čišćenje kontaktnih i površina koje služe za pripremanje hrane.

Pribor za posluživanje na bifeima se menja dovoljno često kako bi se izbegao ili smanjio rizik od indirektnog prenosa virusa preko njih.

Smanjuje se količina ili se eliminišu dekorativni elementi, stolnjaci i drugi predmeti koji mogu biti u zajedničkoj upotrebi, a ono što ostane se higijenski tretira nakon svake upotrebe.

Sobe

Čišćenje i dezinfekcija se ne obavlja u prisustvu gostiju.

Površine se redovno čiste i dezinfikuju.

Smanjenje nepotrebnih dekorativnih elemenata.

Smanjenje kancelarijskog materijala i štampanog promotivnog materijala. Prvenstvo se daje digitalnim medijima.

Čišćenje i dezinfekcija elemenata koje se češće dodiruju: vešalica, daljinskih upravljača, tastera, kvaka, prekidača, telefona itd.

Ćebad, jastuci, jorgani i dr. su prethodno dezinfikovani i zaštićeni najlonom ili kesom.

Čišćenje i dezinfekcija mini barova su zagarantovani.

Bazen

Maksimalni kapacitet korišćenja je 50%.

Ležaljke su postavljene na udaljenosti od 1,5 metara.

Čišćenje i dezinfekcija elemenata, područja i svih kontaktnih površina (pre otvaranja i najmanje jednom u toku korišćenja).

Za ostale rekreativne sadržaje-aktivnosti:

Biće ispunjene opšte mere u vezi sa upotrebom maske, fizičkom distancom, pojačanim čišćenjem i dezinfekcijom i poštovanjem higijenskih propisa.

Koje su najvažnije mere uspostavljene u kućama za iznajmljivanje?

Najvažnije mere uspostavljene u kućama za iznajmljivanje su:

Vlasnici moraju biti obavešteni o nacionalnoj i međunarodnoj situaciji i pridržavati se opštih higijenskih i preventivnih mera protiv COVIDa-19 uspostavljenih od strane Ministarstva za javno zdravlje Kube, a koje uključuju:

a. Često pranje ruku.

b. Usvajanje mera respiratorne higijene: prilikom kašljanja ili kijanja, pokriti usta i nos savijenim laktom ili maramicom; odmah baciti maramicu i oprati ruke sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ili vodom i sapunom.

c. Održavanje fizičke distance od 1 do 2 metra (3-6 stopa) između ljudi, posebno onih koji kašlju, kijaju i imaju temperaturu, kako u javnim, tako i u privatnim prostorima.

d. Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta.

Ustanovljeno je obavezno informisanje o osobama sa respiratornim simptomima koje se nalaze u iznajmljenim smeštajima.

Dezinfekcione supstance (hipohlorid, alkohol i druge) moraju biti dostupne za dekontaminaciju površina i ruku, uključujući i za goste.

Na ulazu i u ostalim delovima kuće moraju postojati sredstva za pranje i-ili dezinfekciju ruku i obuće.

Mora se garantovati pravilno funkcionisanje lavaboa, kako u zonama za pripremu hrane, tako i u toaletima, sa tekućom vodom i dostupnim sapunom –deterdžentom kako bi se garantovalo često pranje ruku.

Ostale turističke usluge:

Za ostale turističke usluge, kao što su iznajmljivanje automobila, kancelarije za rezervacije, nautičke marine, turističke radnje i dr. protokoli se uspostavljaju po istim opštim principima: sistematska obuka osoblja, fizičko distanciranje, pojačano čišćenje i dezinfekcija prostora i površina, poštovanje uobičajenih higijenskih mera i podsticanje beskontaktnog načina plaćanja.

DODATAK 1. BOLNICE I NAMENSKE BOLNICE-HOTELI

Bolničke ustanove su navedene u nastavku:

· IPK: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Isla de la Juventud, Mayabeque i Matanzas.

· Kliničko hirurška bolnica Arnaldo Milián Castro: Cienfuegos, Villa Clara i Sancti Spíritus.

· Kliničko hirurška bolnica Amalia Simoni: Ciego de Ávila i Camagüey.

· Kliničko hirurška bolnica Ambrocio Grillo: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba i Guantánamo.

Napomena: U svim slučajevima troškove bolesnih turista snosi zdravstveno osiguranje.

Hoteli-bolnice po provincijama

Havana

Hotel Mariposa (50): primaju se gosti iz hotelskih objekata u provincijama Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque i iz same Havane.

Hotel Blau Arenal (149): kao podrška primanju gostiju iz hotelskih objekata u provincijama Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque i iz same Havane.

Matanzas

Modulo del Veraclub del Hotel Kawama (41). Gosti iz Varadera i svih opština sa te teritorije.

Villa Clara

Hotel La Granjita (83) za goste iz centra zemlje Cienfuegos, Santi Espíritus i Villa Clara.

Roc Laguna del Mar (100), u Cayo Santa María za goste iz Cayo-a.

Ciego de Ávila

Sol Cayo Coco (270): za goste Cayo Coco – Guillermo i Camagüey.

Holguín Hotel El Bosque (44): za goste iz istočne zone.

Categoría
Situaciones Excepcionales
RSS Minrex