Artículos

Mensaje por el Día Nacional de Cuba, de S.E. Caridad Yamira Cueto Milián, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Cuba ante la República de Bulgaria.

Mensaje por el Día Nacional de Cuba, de S.E. Caridad Yamira Cueto Milián, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Cuba ante la República de Bulgaria.

Queridos  amigos de Cuba,

El 1 de enero se conmemora el Día Nacional de Cuba, que es el Día del Triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Ese día, Cuba proclamó su total independencia tras más de cien años de lucha contra la ocupación y la dominación extranjera.

Обръщение на Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в Република България, по повод националния празник на страната.

Обръщение на Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в Република България, по повод националния празник на страната

Скъпи приятели на Куба,

На 1 януари се отбелязва националния празник на Куба, известен още като Деня на победата на Кубинската революция от 1959 година. На този ден Куба провъзгласява пълната си независимост след повече от сто години борба срещу окупацията и чуждото господство.

Páginas