Cuba en Vietnam

Chủ tịch Díaz-Canel kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

VIỆT NAM. 10 tháng 11 năm 2018. Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa đạo Củ Chi là “sự thể hiện của tài năng, trí tuệ, sự bền bỉ, kiên cường, lòng dũng cảm của dân tộc Việt Nam anh hùng… Xin cảm ơn tấm gương này”. Chủ tịch Díaz-Canel đã viết trong sổ lưu bút.

Mặt khác, trong thời gian trước đó tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Cuba đã có chương trình trao đổi sâu rộng và thành công tốt đẹp với các lãnh đạo của Việt Nam.

Concluye Díaz-Canel visita oficial a Vietnam

Con un emotivo recorrido por la ciudad Ho Chi Minh, concluyó hoy la primera visita oficial a Vietnam del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Los túneles de Cu Chi son "expresión del talento, la inteligencia, el tesón, la perseverancia,  la astucia y la valentía del heroico pueblo de Vietnam...Gracias por el ejemplo", escribió Díaz-Canel en el libro de visitantes de este emblemático lugar.

Cuba y Vietnam por fortalecer sus relaciones de cooperación

Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, calificó de excelentes los encuentros con las máximas autoridades vietnamitas, en los que se ratifica la voluntad de elevar el nivel de las relaciones económicas al nivel de las relaciones políticas.

Páginas