Azərbaycanda Kubanın blokadasına qarşı qaldırılan beynəlxalq bayraq karvanı

Cuba Azerbaiyán

27 mart tarixində ABŞ-ın Kubaya qarşı iqtisadi, ticarət və maliyyə blokadasına son qoymağı tələb etmək üçün vətəndaşlar və Kuba ilə dostluq təşkilatlarının 5 qitədə birgə həyata keçirdikləri tədbirlər dünya gündəmində öz yerini tutub.

Bir ay bundan öncə Europa por Cuba kanalının təşəbbüsü ilə başlanılmış və planetin müxtəlif yerlərindən olan hərəkatlar və həmrəylik qrupları ilə razılaşdırılmış müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

Azadlıq adasını həmişə dəstəkləyən Azərbaycan xalqı olaraq Kuba xalqına qarşı tətbiq edilən soyqırım blokadasını rədd etdiyimizi bir daha bildirir və bu qlobal karvana qoşuluruq.

Biz, Kuba xalqının dostları, bu qlobal karvanın Vaşinqtonun Karib ölkəsinə altmış ildən çox davam edən cinayətkar siyasətinin qüvvədə qaldığı müddətdə davam edəcək tədbirlərin yalnız başlanğıcı olduğunu təkrar edirik.

Mühasirəni qınadığımızı deyəndə, həmrəylik göstərən və pandemiya dövründə başqalarına kömək etməkdə çox fəal xalqa qarşı təcavüzün təzahürü olan haqsızlığı vurğulayırıq.

Cəsarətli Kuba xalqı ilə tam razıyıq ki, bu blokada Kubanın inkişafına ən böyük maneədir və insan haqlarının pozulmasının təzahürüdür. 

Kubanın BMT Baş Assambleyasına may ayında təqdim edəcəyi hesabatda qeyd olunduğu kimi, altı onillik ərzində dəymiş ümumi ziyan 144 milyon 413 min dollar təşkil edir və 2019-cu ilin aprelindən 2020-ci ilin martına qədər beş milyon dollardan çox itkiyə səbəb olub.

Artıq iyirmi doqquzuncu dəfədir ki, beynəlxalq təşkilat bu praktikanın dayandırılması barədə bəyanatla çıxış edəcəkdir və bu da bir tərəfli olmaqdan əlavə, Antil adaları xalqı ilə olan əlaqələrinə görə üçüncü ölkələrə təsir etdiyi və cəzalandırdığı üçün ekstraterritorial xarakter daşıyır.

Azərbaycan xalqı bu Beynəlxalq Karvana və Kubaya olan sevgi körpüsünə qoşulur: mühasirəyə və insan ləyaqətinə qarşı.

Müəllif: Arif Hüseynov -  Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı.

Categoría
Bloqueo
Comunidad cubana
Cooperación
Eventos
Multilaterales
Relaciones Bilaterales
Situaciones Excepcionales
Solidaridad
RSS Minrex